Kako promijeniti Bluetooth naziv WPB200 (Label Printer)

WPB200 je model izvrsnog printera naljepnica u winpalu.
Kako promijeniti Bluetooth ime WPB200?

Priprema: Povežite WPB200 pisač sa računarom i otvorite softver Diagnostic Tool.

1. korak: kliknite gumb Get Status na softveru. Provjerite je li pisač povezan

Napomena: ako tačka postane zelena i pojavi se riječ u stanju pripravnosti, to znači da je štampač spreman za komunikaciju s računarom.

Korak 2: Kliknite Command Tool bar i otvorit ćete sučelje ispod.

Korak 3: Unesite podatke crvenom bojom, naziv BT “WPB200”, u područje za slanje

Korak 4: Pritisnite tipku Enter da biste prebacili liniju.
Napomena: obratite pažnju na različit položaj kursora između koraka 3 i koraka 4.

Korak 5: Kliknite Pošalji, a zatim treba promijeniti Bluetooth ime završetka štampača.


Vrijeme objavljivanja: 31. dec. 2019